ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563

image เอกสารแนบ