ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ จากใจศาลแขวงอยุธยา”

 เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2563  ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ จากใจศาลแขวงอยุธยา” เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้ประนีประนอม ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้มาติดต่อราชการศาลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับอาหารและสิ่งของช่วยเหลือ
งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป ณ บริเวณห้องโถงศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image