ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาล  ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563” ณ อาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image