ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563”

เมื่อวันพุธที่  3  มิถุนายน 2563  เวลา 08.15 นาฬิกา  นายชัยเทพ จันทนจุลกะ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการศาล  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเวลา 9.15 นาฬิกา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระราชวังบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต่อมาเวลา 16 นาฬิกา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563” ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image