ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)