ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

แนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน หรือสถานที่กักขังในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีผัดฟ้องฝากขังครั้งที่ 1)

image เอกสารแนบ