ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

เปิดให้บริการยื่นคัดถ่ายคำพิพากษาออนไลน์แล้ว ติดต่อสอบเพิ่มเติม โทร 035801282 ต่อ 0 งานประชาสัมพันธ์