ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

News
image
image
image
image
image

           คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา 10 วัน

e-filing V3

  

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ตารางคดีนัดต่อเนื่อง
image
image
image
image
image
image