Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakon Si Ayutthaya  Kwaeng  Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นimage

ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น
---------------------------------------

      โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น อำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 

Link: คลิ้กเพื่อเข้าระบบ